PDF
Yazdır
e-Posta
01
Ara
PROSTAT İLTİHABI(Akut, Kronik Prostatit)
Administrator tarafından yazıldı

PROSTAT İLTİHAPLARI (PROSTATİT)

Ön Bilgi

Prostatit prostatın ve ve bazen çevreleyen dokunun enflamasyonunu ifade eder. Prostatitin her biri değişen şiddette belirtilere sahip birçok tipi vardır. Bazılarında çok ağrılı iken bazılarında çok hafif belirtiler ortaya çıkabilir. Orta şiddette belirtiler bile sürekli veya sık tekrarlayıcı nitelikteyse yaşam kalitesini önemli ölçüde bozabilir. Bazı hastalar devamlı doktora gitmek zorunda kalır. Prostatit tam olarak tedavi edilemese de belirtiler tıbbi tedaviyle önemli ölçüde kontrol altına alınabilir. Prostatit genellikle 50 yaş öncesinde görülür. Erişkin erkeklerin % 10 kadarında prostatit mevcuttur.

Bazı hastalarda çok hafif belirtiler mevcutken diğerlerinde idrar yolu enfeksiyonu belirtileri görülür. Prostat iltihaplarında en sık görülen şikâyetler idrarda yanma, idrarın tam boşalmadığı hissi, apış arasında dolgunluk hissi ve yumurtalıklarda ağrıdır. Bazen idrarda kesiklik, sık idrara gitme, menide yanma, ateş, idrarda tıkanma ve kasıklarda ağrı olabilir. Erken boşalma, sertleşme bozukluğu ve cinsel isteksizlik görülebilir. Yakınmaları günlük hayatını aksatabilir ama örneğin hastalık kansere çevirmez.
Prostatit tanısı zor bir hastalıktır çünkü belirtileri bir çok başka hastalıkla karışabilir. Diğer bir zorluk ta prostatitin ne tip olduğunun belirlenmesidir. Aşağıda dört tip prostatit tanımlanmıştır.
Akut prostatit: En nadir ve en kolay tanı konabilen tiptir. Bakteriyel bir enfeksiyon şeklinde aniden ortaya çıkar. Belirtiler acil servise müracaatı gerektirecek kadar şiddetli olabilir. 
Kronik bakteriyel prostatit: Akut prostatitteki belirtilere benzeyen ancak daha hafif ve kademeli olarak ortaya çıkan belirtilerle seyreder.Bunlar işeme esnasında ağrı,alt karın,kasık,alt arka bölgede ağrı,sık idrar ,ani idrar hissiyle idrara zor yetişme,idrar tazyikinde azalmadır.
Kronik prostatit/kronik alt karın ağrısı sendromu: Kronik prostatit belirtileri olan ancak bakteriyel enfeksiyonun laboratuar bulgularının olmadığı vakalarda bu tanı konur. Prostatodinya olarak ta adlandırılır. Erkeklik organlarında ağrı, alt karın ağrısı, işeme güçlüğü ve ağrılı boşalma ile karakterizedir.
Asemptomatik inflamatuar prostatit: İdrarda ,menide veya biyopsi ile alına doku örneklerinde inflamasyon kanıtları mevcuttur. Fakat hastada şikayet yoktur.Kısırlık sebebi olarak düşünülmüyorsa tedavi gerektirmez.

TEŞHİS

Prostatitte doğru tanıyı koymak çok önemlidir çünkü değişik tiplerinde değişik tedaviler uygulanması gerekir. Ayrıca, şikâyetlere neden olan durumun altında idrar yolları enfeksiyonu, cinsel ilişki ile bulaşan bir hastalık, prostat büyümesi hatta kanser olabilir. Ancak bütün bunların doğru teşhis edilmesiyle hastanın sağlığına kavuşturulabilir. Tanıda ilk aşama belirtilerin derecelendirilmesidir. Bu amaçla size doldurmanız için standart bir form verilir.Öncelikle makattan parmakla muayene yapılmalıdır. Bu muayene prostatın her türlü hastalığında çok değerli bilgiler verir. Böylece prostat ve çevre dokuların duyarlığı, ağrıları ve yapıları hakkında önemli fikirler edinilir. Hasta olan prostatlarda biraz daha rahatsızlık duyulabilir ama bu uzun süreli olmaz. Prostatta hastalık olsa bile, kalıcı bir hasar oluşmaz. Bu muayenenin yapılamayacağı tek durum, “akut bakteriel prostatit” denilen hastalıktır. Prostatitte mikrop olup olmadığını saptamak için prostat sıvısı örneği alınır. Bunun için parmakla prostat sıvısı sağılması gerekir. Bu işlem öncesi ve sonrasında idrarın da kültürü yapılır. Menide de kültür yapılması gerekebilir.Mikrop saptandığı zaman ise, idrar yolunda, prostatta, idrar torbasında  veya birden fazla yerde yerleştiği bulunur. Buna göre antibiyotik tedavisinin dozu ve süresi saptanır. İdrar debisi elektronik aletlerle ölçülür ve işeme sırasında yolda bir tıkanıklık olup olmadığı saptanır. Varsa bunun fonksiyonel mi mekanik mi olduğu araştırılır. Ultrason yapılarak, mesane ve prostatın görüntüleri alınır. Durumun tam aydınlatılamadığı durumlarda, mercekli bir alet idrar yolunun içi, prostat ve mesane incelenir. Sistoskopi denilen bu yöntemde, hastanın hafifçe uyutularak ağrı duymaması tercih edilir.

TEDAVİ

A ) Bakteriyel Prostatit :
Bu durumda, 1 ila 6 ay sürecek antibiyotik tedavisi gereklidir. İdrar Kültürü yapılarak  direncinin saptanması  ve uygun ilaç seçimi çok önemlidir. Hastanın da ilaçlarını aksatmadan kullanması gerekir. 

B ) Non-bakteriyel Prostatit :
Nedeni böyle tam bilenemeyen bir hastalık için, çabuk ve kesin çözümün hemen üretilmesi de zor olabilmektedir. Bu hastalarda, vücut direncinin düşüklüğü ve gerginlik durumu sık rastlanır. Hekimin hastayla yakın iletişim kurması, onu iyice dinlemesi ve anlaması bu hastalığın tedavisi için çok önemli bir adımdır. Hastanın yakınmaları ve bunları tetikleyen durumları dikkatle incelemek, tedavi ve korunma yollarını bulmayı kolaylaştırır. Duruma uygun ilaçların uygun doz ve sürede kullanılması önemlidir. Bu hastalıkta hasta ve hekimin sabırlı bir işbirliği gerekir. Bu durumda çeşitli mekanizmalarla tedavi veya rahatlama sağlayan birçok ilaç kullanılabilir. Prostat içindeki kanalcıkları gevşetip rahatlatan, iltihabi reaksiyonun baskılanmasını sağlayan, apış arası ve civardaki adale kramplarını çözüp gevşeten ilaçlar ile bazı bitkisel ilaçlar kullanır. Antibiyotik tedavisi de nadiren bir fayda sağlayabilir ama tüm gerekli tetkikler yapıldıktan sonra, bu kararı hekim vermelidir. Bölgeye sıcak uygulama veya sıcak su banyoları ve ayrıca hastanın ruhen rahatlamasının sağlanması yararlı olur. Bisiklete binme, uzun süre sabit oturma, normal dışı cinsel hayat ve üşütme gibi tetikleyici faktörlerden kaçınmak gerekir. Acı, baharatlı ve ekşili yiyeceklerden kaçınmak yararlı olabilir. Gerektiğinde, prostat içindeki dolgunluğu rahatlatmak ve kanalcıkları boşaltmak için prostat masajları yapılır. Bu durumda çeşitli mekanizmalarla tedavi veya rahatlama sağlayan birçok ilaç kullanılabilir. Prostat içindeki kanalcıkları gevşetip rahatlatan, iltihabi reaksiyonun baskılanmasını sağlayan, apış arası ve civardaki adale kramplarını çözüp gevşeten ilaçlar ile bazı bitkisel ilaçlar kullanır.

Nadir durumlarda, idrar yolu darlıkları oluşabilir. Bunların tedavisi gerekebilir. Tedavi sonuçları ne olursa olsun, hastalar hayatı tehdit edecek veya ilerde büyük zorluklar çıkaracak bir hastalıkla karşı karşıya olmadıklarına ikna edilmelidir. Morali yüksek tutmak da, böyle uzun sürebilecek hastalıklarda çok önemlidir. Bu dert ömür boyu sürmeyecektir. Hastalar günün birinde bu hastalığın geçeceğini ve rahat kavuşacaklarını da unutmamalıdır.

 

S5 Box